Singleton 21 Yo Dufftown

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

5.750.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM