Singleton 38 Yo Dufftown collection

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

43.000.000 VND

CHI TIẾT SẢN PHẨM