Singleton Glendullan 38 Yo collection – 700ml

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

LIÊN HỆ

CHI TIẾT SẢN PHẨM