Springbank 10 yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

1.600.000 VND

Một Springbank 10 năm tuổi tuyệt vời, được trưởng thành trong thùng rượu bourbon cũng như thùng rượu sherry, tạo thêm một hương vị sâu sắc tuyệt vời. Hơi trầm lắng, nó kết hợp một hỗn hợp phức tạp của các ghi chú hàng hải cũng như sự cân bằng tươi mát và trái cây. Định nghĩa của một Campbeltown cổ điển.

CHI TIẾT SẢN PHẨM