Springbank 17 Yo Madeira Wood 47.8%

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

6.350.000 VND

Springbank Madeira này là một trong những mẫu của lễ Khai trương Springbank Virtual bao gồm cả việc đóng chai. Chai Springbank Madeira wood này được ủ trong thùng rượu rum và rượu bouron, và trước 3 năm khi đóng chai thì được ủ trong thùng Madeira.

CHI TIẾT SẢN PHẨM