Springbank 12 Yo Cask strength 57.1%

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Cask Strength

LIÊN HỆ

Và thêm một lần nữa, Springbank đã thể hiện một single malt ngoạn mục của mình với một nồng độ mạnh mẽ 57,1 % ABV. Phiên bản 12 năm tuổi cask strength này là một phiên bản có sự hỗ trợ đắc lực của than bùn Campbeltown ven biển một cách cổ điển

CHI TIẾT SẢN PHẨM