Springbank 18 Yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

LIÊN HỆ

Rượu Springbank 18 năm tuổi, cực kỳ nổi tiếng. Là mạch nha Campbeltown tốt nhất, được vinh danh Giải thưởng Whisky Thế giới năm 2014 (2014 – World Whiskies Awards). Springbank 18, Phiên bản đầu tiên của loại này cực kỳ nổi tiếng, với nhiều hơn một chút rượu sherry giữa nước muối và khói Springbank.

CHI TIẾT SẢN PHẨM