Springbank 25 yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

LIÊN HỆ

Springbank 25yo này được ra mắt vào năm 2021 phiên bản đầu tiên. Chai này được ủ từ 70% thùng sherry, 15% thùng bourbon, 15 thùng rượu rum và số lượng chỉ giới hạn 1400 chai toàn cầu.

CHI TIẾT SẢN PHẨM