Springbank 21 yo

Single Malt Scotch Whisky
700ml / Từ 43% đến 46%

LIÊN HỆ

Rượu Springbank 21 năm, bản phát hành giới hạn năm 2018 của nhà Springbank nổi tiếng. Rượu đã được ủ trong sự kết hợp của thùng rượu rum (70%) và rượu bourbon (30%). Một loại rượu whisky thanh lịch và nhẹ nhàng với các nốt hương của bơ, vani, mơ và đào.

CHI TIẾT SẢN PHẨM